От Izkopniuslugi ще Ви предложим услуги, свързани с отдаването под наем на изкопна и транспортна техника, с която да бъде реализиран всеки един мащабен проект.

Изкопните услуги в област София са предназначени за всички собственици на терени, имоти и паркове, които търсят да открият ефективни и предлагани на добра цена професионални дейности по изграждането на изкоп. Земекопните услуги могат да бъдат извършвани с помощта на различни по вид строителна техника, с която да се:

 

  • Натоварят и извозят инертни материали, строителни отпадъци и земни маси;
  • Направят изкопи, дупки, тунели и ровове за сгради, обществени и промишлени постройки;
  • Изградят изкопи за канализация и за пътното строителство;
  • Изкопаят скални и земни почви, септични ями;
  • Направят канали и изкопи за газифициране, кариерни изкопи.

 

Ние сме готови да отговорим на Вашите нужди. Възползвайте се от нашите изкопни услуги.